Bindväv och vanliga frågor

Bindvävsmassage, gör det ont?

Bindvävskliniken i Göteborg har Fascia- och Bindvävsbehandlingar. Bindvävsmassage är ett allmänt vedertaget ord och mer känt än Bindvävsbehandling. Se nedan svar på vanliga frågor om olika behandlingsformer.

En form av Bindvävsmassage som gör inte ont.

Den vanliga Bindvävsmassagen görs för hand och går oftast ut på att rulla huden, och därigenom få bindväven som ligger direkt under huden att släppa taget. Det är en form av massage som ofta är smärtsam.

På Bindvävskliniken har jag valt att kalla den här formen av Bindvävsmassage för Bindvävsbehandling, eftersom jag inriktar mig på helhetsbehandling i hela kroppen. Det är en mjukare och djupare behandlingsform, som dessutom har en helt annan möjlighet till läkning då den går både djupt och brett över hela kroppen.

Jag jobbar manuellt med Osteopatisk palpation för att hjälpa kroppen att återfå sin balans, men också med djupvågsvibrationer med hjälp av djupvågsmaskinerna m1 och m2. Bindvävsbehandling med Djupvågsmaskin når alltså de djupare bindvävsstråken som dels omsluter muskler, leder och ligament men också har som ansvar att hålla kroppen upprättstående. Även om det kan göra lite gottont punktvis så är det en känsla som släpper ganska snart. Läs mer om Bindvävsbehandling här.

Vad är skillnaden på Bindvävsmassage och bindvävsbehandling?

  • Bindvävsmassage är alltså allmänt känt som manuell bearbetning av bindväven som ligger direkt under huden. Den görs med spatel eller med nypor, den kan också utföras som koppning. Ofta upplevd som smärtsam.
  • Bindvävsbehandling med Djupvågsmaskin kan också ses som Bindvävsmassage, den går både djupt och brett, den når fram till vävnad som ligger direkt under huden men också de djupare bindvävsstråken som omsluter muskler, leder och ligament. Behandling ofta upplevd som behaglig.

Vad är skillnaden mellan Fascia och Bindväv?

Kort sagt så är Bindväv det svenska ordet och har tack vare sina otaliga uppbyggnadsstrukturer möjlighet att förekomma i många olika funktioner. Den är allt från fast och tät till mjuk och smörig. Andra ord är till exempel Fascia och Connective Tissue, som i stort sett beskriver samma sak. Läs mer om Bindväv här.

Välkommen att lyssna på FasciaGuiden, där AtlasBalans sammanställer världens senaste forskningsresultat inför detta stora paradigmskifte inom Bindväv och läkning.

Hur upplevs en Bindvävsbehandling?

Kort sagt så är det allmänna intrycket att vibrationerna i sig är behagliga, samtidigt som den manuella osteopatiska behandlingen inte heller gör ont. Men en känsla av “gottont” kan ändå kännas när vi behandlar ömmande stråk med maskinen, liksom i vanlig massage. Men en av fördelarna med vibrationer är å andra sidan att det går bra att bearbeta problemområdet på några centimeters, eller till och med decimeters avstånd. Därför att vibrationerna når fram ändå.

Kort sagt så brukar jag höra av kunderna att behandlingarna är befriande och avslappnande. Men vill du ta reda på mer så läs gärna vad fler kunder har sagt.

Vad är skillnaden på Bindvävsbehandling och Djupvågsmassage?

Behandlingarna skiljer sig främst beroende på hanterandet av maskinen, om det är ett helhetsperspektiv med fokus på bindväv eller om vi koncentrerar oss på vissa delar av kroppens muskler.

Under en Djupvågsmassage så fokuserar vi till exempel mer på musklerna och jobbar lokalt, som en klassisk massage, för att med maskinen mjuka upp och öka blodgenomströmningen. Medan vi under en Bindvävsbehandling jobbar utifrån ett osteopatiskt perspektiv och ser till bindvävens påverkan i hela kroppen. Smärta som uppstår på ett ställe har till exempel sin grundorsak någon helt annanstans.

För övrigt finns många positiva bieffekter som uppnås i bägge behandlingar, till exempel:

  • Blodcirkulationen förbättras och blodtrycket sänks.
  • Flödet av vätskan i den ytliga bindväven får bättre möjlighet att transportera bort slaggprodukter.
  • Dina muskler blir mjukare och bindväven runt om blir mer elastisk.
  • Näringsupptaget förbättras när slaggen försvinner och immunförsvaret stärks.

Vad får jag ut av en Bindvävsbehandling istället för en Massage?

Klassisk massage har som främsta syfte att öka blodcirkulationen i musklerna medan Bindvävsbehandling riktar in sig på vätskeflödet.

Under en Bindvävsbehandling så jobbar vi utifrån ett osteopatiskt perspektiv, enligt Swedish Fascia Vibes utbildningen. Till exempel så påverkar Bindväven alla delar av kroppen, dels den fysiska balansen men också lymfsystem och återställande av vätskebalans.

Värt att känna till: Bindväven omsluter musklerna, fibrerna i musklerna och spänningar från intilliggande muskler. I hanterandet av bindväv kan vi gå djupt eller ytligt, brett eller precist och liksom i massagen så kommer du troligtvis att känna dig avslappnad efteråt.

För övrigt finns många positiva bieffekter som uppnås i bägge behandlingar, till exempel:

  • Blodcirkulationen förbättras och blodtrycket sänks.
  • Flödet av vätskan i den ytliga bindväven får bättre möjlighet att transportera bort slaggprodukter.
  • Dina muskler blir mjukare och bindväven runt om blir mer elastisk.
  • Näringsupptaget förbättras när slaggen försvinner och immunförsvaret stärks.