Information

Bindväv och Fascia är två ord för samma organ. För att förstå nyttan med en fungerande Bindväv så kan vi börja med den enklaste och samtidigt mest radikala nyhet som forskning har kommit fram till, nämligen att varje muskel och varje skelettdel i kroppen “hänger” i Bindväven.

Öppnar nya möjligheter att förstå kroppen

Vi manipulerar ingenting – vi ber om lov

Varje skelettdel av kroppen hänger i Bindväven. Med det sagt så är det en rimlig slutsats att det inte är så stor idé att manipulera eller forcera någonting i kroppen, om inte bindväven också är beredd att förändras…

Så vad gör egentligen Bindväven?

Bindväv, Fascia

Det första vi tänker på är såklart att stå och gå, det vill säga själva rörelseapparaten, men också att lymfsystem och immunförsvar är beroende av en vital bindväv eftersom transporten till och från celler sker i Bindväven. Förutom det så har bindväven stor betydelse för för hur kommunikationen mellan hjärna, ryggmärg och alla organ, leder, ligament och muskler fungerar.

En stor del av kroppens smärtreceptorer sitter till exempel i bindväven och påverkas såklart av spänningar. Om vi betänker att hela vårt nervsystem också påverkas av hur bindväven mår, så förstår vi att ansvarsområdet är stort. Både fysiskt, hur vi rör oss, men också om vi reagerar med lugn eller med stress i vardagen.

Bindväven är en dörröppnare till ett nytt sätt att förstå kroppen, helt klart är att välmående bindväv ger oss god hälsa inom många områden.

För att få mer information om Bindväv och ny forskning som visar på ett nytt sätt att se på hälsa, värk och smärta så rekommenderar jag att länka in på AtlasBalans podcast; Fasciaguiden