GDPR – Personuppgifter

General Data Protection Regulation - allmänna datadskyddsförordningen om hur personuppgifter ska hanteras
  • Personuppgifter rörande er hälsa, som ni under ert besök lämnar till mig, bevaras på ett ställe i pappersform och hanteras endast under era besök.
  • Ni som kund har rätt att när som helst återkalla detta samtycke och begära radering av uppgifter rörande er och er hälsa.
  • Dessa uppgifter bevaras cirka två år efter er senaste kontakt med mig.
  • Den information som ges till mig rörande er hälsa hanteras professionellt i enlighet med sekretesslagen. Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 och är till för att skydda din personliga integritet. 
  • Personuppgifter, i form av mailadress och kontaktuppgifter, som ni själva har lämnat till mig för att få nyhetsbrev och annan information tas bort från kontaktregister när ni ber om detta.