GDPR & dina personuppgifter

GDPR – allmänna dataskyddsförordningen om hur personuppgifter ska hanteras
  • Personuppgifter rörande din hälsa, som du under ditt besök lämnar till mig, förvaras på ett låst ställe i pappersform och hanteras endast under era besök.
  • Du som kund har rätt att när som helst återkalla detta samtycke och begära radering av uppgifter rörande dig och din hälsa.
  • Dessa uppgifter bevaras max tre år efter din senaste kontakt med Bindvävskliniken AB.
  • Den information som ges till företaget rörande din hälsa hanteras professionellt i enlighet med sekretesslagen.
  • Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 och är till för att skydda din personliga integritet. 
  • GDPR = General Data Protection Regulation
  • Personuppgifter
    • mailadress och kontaktuppgifter, som du själv har lämnat till företaget för att få nyhetsbrev och annan information tas bort från vårt register när du ber om detta. Maila mig isåfall.

info@bindvavskliniken.se

Magdalena Hellman, Grundare & Ägare till Bindvävskliniken AB