GDPR – Personuppgifter

General Data Protection Regulation - allmänna datadskyddsförordningen om hur personuppgifter ska hanteras
  • Personuppgifter rörande er hälsa, som ni under ert besök lämnar till mig, bevaras på ett ställe i pappersform och hanteras endast under era besök.
  • Ni som kund har rätt att när som helst återkalla detta samtycke och begära radering av uppgifter rörande er och er hälsa.
  • Dessa uppgifter bevaras cirka två år efter er senaste kontakt med mig.
  • Den information som ges till mig rörande er hälsa hanteras professionellt i enlighet med sekretesslagen. Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 och är till för att skydda din personliga integritet. 
  • Personuppgifter, i form av mailadress och kontaktuppgifter, som ni själva har lämnat till mig för att få nyhetsbrev och annan information tas bort från kontaktregister när ni ber om detta.

Magdalena Andersson Fasciaterapeut och YogaMonks professionell teacher, specialiserad på Fascia i Rörelse. Samt vd för Bindvävskliniken AB