Friska lungor

Friska lungor!

Med behandling, rörelse och andning kan vi förebygga att vätska och slem samlas och stannar kvar i lungorna och hjälper dem på så sätt att återfå rörlighet.

Så hjälper vi kroppen att hjälpa sig själv!

Kroppens vätskeflöde

VÄTSKEFLÖDE

Vitalisera dina lungor med behandling, rörelse och andning

Friska lungor, välkommen till Bindvävskliniken där du kommer att få övningar och behandlingar mot vätska och slem i dina lungor.

Vi inleder behandlingen med att prata om hur du mår rent allmänt, vilket är viktigt för att få en helhetsbild av hälsan. Därefter så kommer jag att känna av och söka spänningar i övre delen av kroppen, både manuellt och med vibrationer. Vi går igenom fysiska övningar som vi gör tillsammans och som du kan fortsätta med på hemmaplan. Avslutningsvis kommer vi att gå igenom och praktisera avslappnande andning.

Läs mer om Rehabilitering Fascia i Rörelse. Alla rörelseövningar kommer från YogaMonks metoder, där vi fokuserar på rörelse med hjälp av bindväv och fascia. 
Fascia i Rörelse

FRISKA LUNGOR

Behandling av Bindväv

Finns det spänningar någonstans så är det tecken på att kroppen inte har de bästa förutsättningarna för att fungera optimalt. Jag börjar alltså med att behandla manuellt och därefter med vibrationer. För att lungorna ska må bra så krävs konditionsträning, blodgenomströmning och syresättning, men om man har halkat efter i det så kan man skapa rörelse på andra sätt inledningsvis. Det är vad vibrationerna kan hjälpa till med.

Bindväven omsluter lungor och diafragman, men kan också sitta tight runt revbenen och fortsätta att omsluta bredare områden. Vi kartlägger tillsammans spänningar och frigör på de områden som vill ha mer rörelse. På så sätt skapar vibrationerna rörelse mellan bindvävslagren och indirekt mellan musklerna. Eftersom varje muskel omsluts av bindväv så klibbar de gärna ihop om de inte får rörelse.

Rörelse – Träna dina lungor

Vi tränar våra lungor, har de varit passiva under tid så behöver de hjälp med rörelse runt om för att vitaliseras. Vi kommer tillsammans att gå igenom mjuka och hälsosamma rörelser som kommer att vända upp och ner på både dig och på lungorna. Övningarna kommer ifrån YogaMonks metoder vilket innebär att vi med mjukhet och avslappning ändå kan röra kroppen dynamiskt.

De här övningarna är annorlunda såtillvida att bindväven som omsluter musklerna får en mjuk tillåtande stretch istället för att dra ihop sig som den gör i en vanlig kontraktion. Förutom att vitalisera lungorna så ger de dig sänkta nivåer av stresshormoner, bättre psykisk balans och ett stärkt immunförsvar.

I rörelserna så går vi mjukt fram utan prestationskrav, vilket är nyckeln till avslappning och därmed bättre möjlighet till rörelse för både diafragma och lungor. Vi lyssnar kroppen, känner efter och tillåter den andning och de rörelser som kan göras utan forcerande spänning.

Vi har också ett behandlings- och rörelseprogram där vi fokuserar på lungorna.

Anmäl ditt intresse till Post Covid Återhämtning

Listen, feel, allow

Jonathan Monks

Friska lungor ger naturlig andning

Andning och lungor är nära sammankopplade med vårt centrala nervsystem, vilket innebär att vi kan styra mycket av vårt välmående genom avslappnande andning. Om det finns en underliggande oro och stress i kroppen så är det parasympatiska nervsystemet påkopplat. Bättre är ju såklart om vi kan låta de motsatta nervsystemet regera så att vi låter endorfinerna flöda och kan känna oss lugna istället, trots allt som händer runt omkring.

Det är också en anledning till varför vi i de här andningsövningarna inte kommer att forcera någonting. Det handlar om att lyssna, känna och tillåta.

Men… skall jag inte konditionsträna?

Jodå, all form av träning är bra, till exempel promenader, löpning, dans, yoga eller vilken träningsform du än tycker om. Det hjälper både hjärta och lungor att må bra, samt ökar både blodvolym, lungkapacitet och syresättning.

Med bra kondition så känner vi oss klarare i huvudet, får bättre inlärningsförmåga, minne och koncentration. Dessutom ökar sömnkvaliteten och vi blir piggare.

Vill du fortsätta med Bindvävsträning efter de här specifika lungövningarna så kan du öka både smidighet, styrka och kondition.

Läs mer om Bindvävsträning här.