Fasciabehandling i Göteborg

Fasciabehandling/Fascia Friskvård, gör så att spänningar och stumhet i kroppen släpper. När spänningarna har släppt så får du absolut bättre smidighet, rörelse och balans! Om du dessutom har en smärta någonstans i kroppen som är sammankopplad med spänningarna så lindras även den.

Du kommer att få manuella behandlingar, där jag med händerna hjälper kroppen till balans, samt med en djupvågsmaskin där vibrationerna guidar oss i var någonstans dina spänningar sitter. När vi hittar spänningarna och släpper på dem så mår hela kroppen bättre, det kan till exempel röra sig om besvär i rygg och nacke, domningar i kroppen, ischias, ryggskott, frozen shoulder, tennisarmbåge eller huvudvärk och mycket mer.

Fasciabehandling på Bindvävskliniken.

Fasciabehandling

Smidighet, Rörelse och Balans

Vem blir hjälpt av behandlingarna?

Om du har ont någonstans i kroppen så är det troligtvis skapat av spänningar eller sammanklibbningar av Bindväv och Fascia, som i sin tur leder till spänningar. Sammanklibbningar försämrar en mängd saker i kroppen, som till exempel rörelse, ledbesvär, muskulära åkommor eller en inflammation i kroppen som inte har gett med sig.

Och… Glöm inte att om du mår rent allmänt ganska bra – så kan du må ännu bättre.

Oavsett anledning till varför du kom hit så är de positiva bieffekterna genomgående att vi vitaliserar immunförsvaret, öppnar upp för lymfsystemet och får kroppens vätskenivåer i balans.

Fasciabehandling på Bindvävskliniken i Göteborg:

Såhär går första behandlingen till:

 1. Först så kartlägger vi en helhetsbild över rörelserutiner samt näringsintag och sömn. Vi tittar också på den fysiska balansen i din kropp, du får helt enkelt får berätta om din allmänna hälsostatus.
 2. Fasciabehandling görs sedan med händer och med vibrerande maskin. Vi hittar spänningar och släpper på dem, då blir följden att vi upptäcker nya spänningar som vi också befriar. På så sätt så får vi en helhetsbild och ofta en hint om varför spänningarna en gång uppstod.
 3. Avslutningsvis så lägger vi tillsammans upp en behandlingsplan. En behandling frigör en hel del, men fem behandlingar är min rekommendation för att kunna släppa spänningar i hela kroppen, det är sällan orsaken till smärtan finns där det gör ont, den sitter på ett annat ställe i kroppen. Det absolut viktigaste i Bindvävsklinikens behandlingsform är att hitta orsaken, det finns en anledning till varför kroppen i början faktiskt åtgärdade något som den ansåg nödvändigt, när vi funnit den lilla haken så öppnas möjligheterna för optimal hälsa.

Vad får jag ut av Behandlingen?

Förutom hjälp med dina egentliga besvär, som så om du kommer till Bindvävskliniken för någon nytillkommen skada så innefattar behandlingen även att vi tar oss an gamla spänningar, som du inledningsvis kanske har vant dig vid. Och ofta, så är det oundvikligt eftersom gamla besvär ofta är orsaken till de nyare. Det är bara så svårt att koppla ihop varför en axelskada egentligen hänger ihop med en höftrotation, men jag lovar, det är ganska logiskt när man väl insett att vi har en ny anatomikarta att gå efter.

Jag har bättre stuns i steget

Eftersom behandlingen påverkar helheten i din kropp där också vätskebalansen vitaliseras så får du många andra positiva bieffekter som du kanske inte har räknat med, till exempel balans, sömn och maghälsa.

Bieffekter som vi kanske inte räknat med

 • Balans. Det är ganska vanligt att kunderna uttrycker att “jag har bättre stuns i steget” eller, “det är inte svårt längre att gå ner på knä och upp igen” eller “jag känner mig lättare, är inte så tung i låren”. Dessa fördelar dyker upp även om du kom hit för exempelvis ett axelbesvär, vilket är logiska följder eftersom vi släpper på onödiga spänningar i hela kroppen.

 • Sömn. Många upplever bättre sömn, både de som från början hade besvär med sömnen men också de som inte noterat sömnen som något dilemma, de upptäcker att de faktiskt sover bättre under behandlingstiden.

 • Rörlighet. Om kunden utför någon sport så innebär en behandling att rörligheten mellan musklerna ökar, de får alltså bättre glideffekt och prestationen bli bättre.

 • Smidighet. Kunden känner sig ofta ledigare och smidigare, leder får bättre rörlighet och näringstillförsel tack vare återställd vätskebalans i kroppen.

 • Lymfsystemet. När vibrationerna frigör blockeringar under huden så frigörs bunden slagg. Vi öppnar upp och hjälper lymfsystemet vilket innebär en hälsosam vitalisering av hela immunförsvaret.

 • Magen. “Jag är ju inte lös i magen längre” Ett problem som gällande kund hade vant sig vid och inte sökt för, men som också blir bättre när hela kroppen kommer i balans. Helhet.

Jag sover bättre

Osteopatiska grundprinciper

Bindvävsbehandling utgår ifrån Osteopatins grundprincier och söker obalanser och grundorsaker istället för att bara behandla symptom.

 • Vi ser till helheten i din kropp
 • Vi öppnar upp för kroppens självläkande och självreglerande förmåga
 • Kroppens struktur och funktion är ömsesidigt relaterade till varandra.

Vi ser till helheten i din kropp