Fascia i Rörelse Rehabilitering

Fascia i Rörelse Rehabilitering hjälper din kropp att återfå kraft och styrka, utan att du behöver gå utanför dina limits!

Vi jobbar inte med att forcera, vi frågar istället hur kroppen mår. Och vad som krävs eller saknas för att börja fungera igen. Var finns för mycket eller för lite spänning, för mycket eller för lite vätska. Vilka leder som behöver öppna igen. Där sätter vi in rörelser. Rörelser som alltid utgår ifrån en balanserad struktur. Där det inte finns någon risk att överträna den ena muskeln mer än den andra.

Balans är vad kroppen söker, alltid! Därför kan den ibland skapa det som ytligt ser ut som en obalans, men den hanterar ett tryck inifrån och drar åt svångremmen där som krävs för att få optimal balans utifrån de förutsättningar som finns.

Rehabilitering Fascia i Rörelse

Här frågar vi kroppen, Var är mittlinjen?

Målet med Fascia i Rörelse är att nå gravitationsbalans

Fascia i Rörelse är samma sak som Rörelser i Bindväven. Den här rehabiliteringsterapin har som mål att hjälpa kroppen komma tillbaka till en gravitationsbalans, en mittlinje där den står i vila. Där den får möjlighet att använda sina krafter på ett optimalt sätt.

Vad är gravitationsbalans och hur når man dit

Gravitationsbalans är optimal kroppshållning. Kroppen jobbar konstant emot gravitation. Söker sig alltid uppåt, mot det nedåtgående tryck som den utsätts för. Där har bindväven en uppgift att kontra, dra åt, släppa och hålla kroppen i en lagom spänning från huvud och neråt. Eftersom bindväven har ett helhetsgrepp från huvud till tår så behöver strukturerna jobba synkroniserat. För att ge en metaforisk bild: så tänk om hela stråket utefter baksidan av kroppen skulle vara för lång, då skulle hela framsidan vara för kort och vår kroppshållning skulle se ut som ett stort C. Gravitationsbalans är helt enkelt optimal samverkan med alla bindvävsstråk i kroppen. De som har till uppgift att hålla oss upprättstående, med minsta möjliga energikostnad.

Vila i Gravitationsbalans

Balansen uppnås genom rörelser som inte är beroende av muskelminnen, rörelser som gör att bindväv och muskler verkar på lika villkor. Vi är så vana att spänna musklerna och tror att det är muskler som håller uppe skelettet och skapar den optimala balansen. Det stämmer på sätt och vis, men det innebär också att om skelettet har en snedställning, orsakad av bindväven så blir det en konstant kamp mellan muskler och bindväv. Då krävs daglig träning för att upprätthålla balansen. Men i gravitationsbalansen så finns en vila i upprättstående. Ingen kamp mellan bindväv och muskler utan mer samverkan och synkroniserat.

Gratis rörelse

När din kropp får rörelse, utan att anstränga musklerna så kan bindväven läka. Det kan vi kalla gratis rörelse. Gratis för kroppen eftersom den får rörelse och med det vätsketillförsel till rätt ställen, även när musklerna inte mår bra. När muskler är för hårt tränade så har de torkat ut i bindväven runtomkring. Därför är det svårt för kroppen att forsla bort slagg och nå fram med näring. Men när den får rörelse utan muskelkontraktioner så kostar det ingenting!

Samma sak gäller om det finns en stagnation i kroppen. Då har musklerna fått för lite träning. Med för lite rörelse så klibbar bindväven ihop och det får som följd att det är jobbigt för musklerna att jobba och komma igång igen. Det har blivit stopp för vätsketillförseln, vilket innebär att flödet är trögt, lymfan fungerar inte så bra, och inflammationer har svårt att läka. Då är det bra med gratis rörelse eftersom musklerna inte behöver jobba men får vätska till rätt ställen ändå.

Varför är Gravitationsbalans hälsosam

I Rehabiliteringen jobbar vi med det fysiska, men det mest intressanta är egentligen att när den fysiska balansen är nådd så får också kroppen bättre förutsättningar att fungera optimalt med organen. Tänk dig att bäckenbotten och diafragma hänger ihop, den har ett tryck ini sig, väl jämförbart med en ballong. Om du har en rotation i ditt bäcken så är det precis som att ballongen har vridit sig och det blir jobbigare för alla tarmar att fungera optimalt. Det blir jobbigare för Diafragman att lyfta och sänka alla organen som den brukar göra. En rörelse som för hälsa med sig, som ger massage till alla tarmar och organ så att de kan fungera bra. Och det är så mycket som sköter sig själv när rätt förutsättningar finns.

Vaderna är lymfans hjärta

När bindväven klibbat ihop så tappar vi så mycket energi, då är det jobbigt att få bort slagg till exempel. Lymfan fungerar inte längre optimalt i igenslaggade eller överansträngda banor. Vi rekommenderar att få igång flödet igen. Öppna upp så att vätskan kommer fram. Vätskan är superviktig! Den behöver komma ända ner i fötterna och upp igen.

Du kan tänka dig att vadmuskulaturen och bindväven runt omkring är som ett hjärta för lymfan. Den fungerar när vadmusklerna är befriade från varandra, när varje muskel får göra sitt jobb, när musklerna inte har klibbat samman. Då pumpar och skapar de rörelse vid varje steg och lymfan får en skjuts. Vi har lärt oss att lymfan inte har något eget hjärta utan är beroende av blodflödets rörelse och visst är det så, men vadernas regelbundna rörelsemönster ger också kraft till lymfan.

Minska trycket på smärtreceptorerna

När det finns smärta i kroppen så finns också mycket tryck och spänning. Smärtreceptorerna finns i bindväven och när de är trängda så larmar de. Även här har bindvävens vätsketillflöde ett stort ansvar, ett bra flöde lättar på trycket. Andra utifrånkommande påtryckningar kan också skapa smärta, det kan vara olyckor sedan lång tid tillbaka, där kroppen inledningsvis klarade smällen ganska bra, men trycket skapades och om det inte kunde neutraliseras omgående så byggdes det upp efter hand. Infektioner eller felaktigt stående under lång tid kan också skapa tryck och spänningar.

Välkommen att boka behandling!