Vad är Bindväv?

Vad är Bindväv, och var finns den? Kort sagt så finns Bindväv både ytligt, direkt under huden, samt djupt intill ben och ligament. Utöver det så finns den i ett otal hinnor och stråk däremellan, vilket har många olika funktioner för både muskler, nervsystem, kommunikation och organ.

Bindväven omsluter organ, muskler, senor och ligament. Den går in i både organ och muskler och omsluter varje cell och sprider ut sig i nätverkshinnor mellan musklerna och tar upp kommunikationen med intilliggande delar.

Karaktären av Bindäv kan alltså variera från lösare, till fastare struktur, från smörigare till segare, från tunnare till tjockare, från oregelbunden till strukturerad. Det här ger den en mängd olika utseenden, funktioner och roller. Bindväven kan på så sätt få olika ansvarsområden. Se nedan film.

Vad är Bindväv, hur ser den ut?

Ref. Film skapad av Plastik kirurg Dr Jean-Claude Guimberteau.

Vad är Bindväv, vad har den för funktioner?

  • Kontakt och kommunikation. Bindväv har funktionen att både skapa, men också utesluta kontakt mellan muskler och organ. Den har ett stort ansvar att bereda väg så att kommunikation i kroppen ska fungera, från hjärna, ryggmärg och ut till organ, muskler, leder och ligament.
  • Centrala nervsystemet, bindväven interagerar med nervsystemet och kan släppa ut lugnande eller aktiverande signaler till vår kropp.
  • Smärta. Såvitt vi vet så finns också de flesta smärtreceptorerna i Bindväven. I dessa fall så märker vi när spänningar med hjälp av vibrationerna, då har inte kroppen behov av att larma längre – smärtan släpper. Det gäller huvudvärk, se Anne-Lis berättelse, men också muskler och leder.
  • Rörelse, bindväven hjälper muskler och senor att samverka, ser till så att det är bra flöde mellan musklerna, där Hyaluronsyran i Bindväven ansvarar för glideffekten.
  • Gravitation. Bindväven håller uppe skelettet och är avgörande för att motverka gravitationen. I den här funktionen så är det starka bindvävsstråk som håller oss uppe, från topp till tå. För att ge en bild av funktionen så tänk er att banden på framsidan av kroppen skulle gå av, då skulle vi falla bakåt och tvärtom.
  • Glideffekt mellan muskler. När muskler, leder och ligament får hjälp med sin smidighet så ökar prestationsmöjligheterna markant. Se Svens berättelse när hans simtag gav nya resultat.

Bindvävens funktion i rörelse

Bindväven har många funktioner men här ska vi fokusera på rörelse och hur muskelcellerna också är beroende av en vital bindväv.

För att enkelt beskriva hur till exempel en sena är uppbyggd av bindväv, och hur den kan vara elastisk så tänk en purjolök, när du förskjuter innehållet så att den blir längre och du kan också låta den drar ihop sig genom att trycka ihop den igen. Senan är alltså elastisk när vi ser till helheten, men egentligen har det ju mest att göra med hur mycket vätska vi har mellan lagren. Det öppnar möjligheter för smidighet.

Bindväven har alltså funktionen att kunna stå och gå, samt motverka eller som förklaras i den här filmens del två; istället undgå gravitationen genom strukturen av hängande leder och stark bindväv. Bindväv ansvarar alltså för hela rörelseapparaten tillsammans med muskler och leder.

Vad är Bindväv?

Bindväven tillverkas av celler som kallas för fibroblaster, 20% av väven består av celler, de andra 80% är vad som kallas för Extra Cellular Matrix. Det vill säga en vätska omkring cellerna, bestående av proteiner, där Hyaluronsyra står för merparten.

Ganska nyligen så har Forskare Carla Stecco identifierat Fasciacyten, en cell som står för glideffekten inom och mellan bindväven. Det är en fibroblaster som både kan producera och samla ihop hyaluronsyra. En ny cell som hon presenterade i mars 2018.

Hyaluronsyra har förmåga att breda ut sig som en svamp, innehållande en stor del vatten. Ju mindre hyaluronsyra som våra kroppar kan binda, desto stelare och mindre rörliga blir vi och vice versa naturligtvis. Vi behöver en hälsosam bindväv för att kroppen överlag ska må bra!

Bindväv och skelett

Skelettdelarna hålls uppe tack vare bindväv samtidigt som musklerna är omslutna av bindväv. Den här omslutningen innefattar också varenda fiber och cell i varje muskel och varje sena. Skelettet är egentligen en stark förtätning av bindväv.

Rörelse hjälper kroppen att läka

Bra läkning har inte bara med blodgenomströmning att göra, det är också viktigt att bindväven får flöde av vätska mellan sina lager.

När bindvävslagren torkar ut, har vi inte tillräckligt med vätska i kroppen, då klibbar vävnadens lager ihop. Kommunikationen hämmas. Att bara dricka vatten hjälper oss inte, det handlar om att i rörelse ha vätskan tillgänglig för kroppen, så att vätskeprocessen kan fungera.

Hyalyronsyran finns mellan bindvävslagren och ökar glideffekten däremellan. Ju mindre vätska som finns, desto mer friktion och svårare att röra sig. Med följden att vi kan känna oss stela, stumma och tunga.

Forskare Helene Langevin, Osher Center, Harvard Medical school, har gjort studier om elasticitet och hur rörelse påverkar bindväven. Resultatet är att rörelse gör det möjligt för bindväven att ta upp och producera vätska i bindvävslagren. Vilket också optimerar läkning i kroppen.

Langevin har studerat bindväv under rörelse. Och noterar hur dess konsistens hela tiden reguleras och är under förändring, minut för minut.

Fascia eller Bindväv, kärt barn har många namn

Vetenskapen med olika namn går fort framåt inom det här området. Därför vill jag lyfta fram en liten uppdatering av de olika namnen som florerar i media:

  • Connective Tissue är egentligen den närmaste översättningen av Bindväv, eftersom liksom namnet anger så binds hela kroppen ihop. Samtidigt som den också separerar och håller isär.
  • Fascia kan ses vara den mjukare delen av bindväv som på cellnivå tillåter vätskan att nå fram. Det är framförallt en miljö där nervändar mår bra och kan göra sitt jobb. Det finns ett ansvar att ta emot och behandla tryck i kroppen och mycket mycket mer. Fascia består också av starkare hinnor som har kapacitet att motstå drygt 900 kg i ett lyft. Fascia är en del av bindväv.
  • Interstitium är också ett ord som beskriver funktionen av Fascia. Forskare har lite olika åsikter om den nyupptäckta funktionen ska klassas som ett organ med namnet Interstitum. I vilket fall så är det en miljö i kroppen som man tidigare har sett som utfyllnad för tomhet. Det är en miljö som till exempel kan ge nervsystemet snabbaste vägen, hjälpa immunförsvaret med lymfvägar och kommunikation in och ut från hjärna och ryggmärg och mycket mer.
  • Bindväv är det svenska allomfattande namnet som i exakt ordalydelse talar om att hela kroppen har kontakt och vävs ihop. Därför har jag på Bindvävskliniken valt att hålla mig till det namnet.