Vad är Bindväv? Bindvävskliniken i Göteborg

Vad är Bindväv, och var finns den?

Först vill jag förtydliga att Bindväv är samma som Fascia. Ett annat ord är också Connective Tissue.

Bindväven kan vara både stark och mjuk, stark som ett spännband, mjuk som smör, det beror på vilken funktion den har i kroppen. Om vi fokuserar på balansfunktionen så kan vi till exempel tänka oss en stark vävnad som går från höger öra innanför samma sidas skulderblad och utefter hela höger bröstkorg, midja, lår och ända ner till fötterna. Med den enkla funktionen att snabbt dra ihop sig om din kropp av någon anledning skulle böjas åt vänster. Allt det här går vi igenom under behandling och du får ställa hur många frågor du vill, det handlar ju om din kropp. Välkommen att boka behandling här.

Dock så finns inte den här hinnan som en separat enhet, istället kan den alterneras med muskler, omsluta dem och gå över i nya stråk, till andra muskler.

Bindväv som en stark och flexibel vävnad.

Tomas Myers har med brillant och idogt dissekerande visat oss vår kropps verkliga anatomi i boken Anatomy Trains. Med konkreta bilder på hur bindväven täcker olika stråk i kroppen så visas en fenomenal förmåga att både hålla ihop musklerna men också agera separat. Kort sagt kan dessa stråk både vara starka, smidiga och flexibla samtidigt som de bibehåller kraft och frigör kraft. Till exempel så kan ni tänka er Zlatans kropp när han hoppar upp och gör cykelsparken mot England 2012, där pratar vi inte om separata starka muskler, det är flöde mellan musklerna, tack vare bindvävshinnorna.

Vad är bindväv?

Bindväven tillverkas av celler som kallas för fibroblaster. Där 20% av väven består av celler, de andra 80% är vad som kallas för Extra Cellular Matrix. Det vill säga en vätska omkring cellerna, bestående av proteiner, där Hyaluronsyra står för merparten.

En av de mest intressanta och nyligen upptäckta cellerna är Fasciacyten som ansvarar för glideffekten i bindväven. Det är en Fibroblaster som både kan producera och samla ihop hyaluronsyra. Just den här vätskan/cellen är avgörande för musklernas glideffekt sinsemellan enligt forskningsrapporten. Forskare Carla Stecco identifierade Fasciacyten i mars 2018, så visst händer det mycket inom forskningen av BIndväv. Jag uppmuntrar dig till att se filmen nedan, den visar fint hur vätskan samverkar med cellerna.

Flöde mellan musklerna, tack vare bindväven

Nu kan vi tänka ett steg till och förstå hur avgörande vätskan är för musklernas samverkan och för rörelsens kapacitet och smidighet. Tänk er det stråk som jag beskrev inledningsvis, det vill säga en helhet från öra till fot, eller i Zlatans sparkexempel; en helhet som går som en spirallinje från insidan högerfoten, upp till utsidan höft, diagonalt över bröstkorgen och under vänster skulderblad och över ryggen till höger nacke igen. Det är bara halva spirallinjen, samma stråk fortsätter löpa från nacke och ner utefter ryggen genom höger höft och sittben ner baksida lår till samma vad, häl och fotsula som den började på. annat sätt att se på hela det här stråket är att se en hinna med mängder av olika muskelfickor som både håller ihop samtidigt som de får agera separat.

Optimal funktion

Den här kraftfulla funktionen fungerar optimalt med en vital bindväv. Där det det finns vätska mellan hinnorna så att musklerna får göra sitt bästa, precis i bästa läget. Då kan de vara starka snabba, explosiva, flexibla smidiga och rörliga. Om det istället saknas vätska så torkar bindväven ut, musklerna blir stumma och hela kroppen upplever stelhet.

Var finns bindväven?

Bindväven omsluter alltså organ, muskler, senor och ligament. Den går in i både organ och muskler. Och omsluter varje muskelfiber och varje cell. Den sprider ut sig i nätverkshinnor mellan musklerna och tar upp kommunikationen med intilliggande delar. Karaktären av Bindäv kan variera från lösare, till fastare struktur, från smörigare till segare, från tunnare till tjockare, från oregelbunden till strukturerad. Det här ger den en mängd olika utseenden, funktioner och roller.

Ett annat exempel på rörlig bindväv är till exempel hälsenan, tror ni att den är elastisk, eller är det bara vår upplevelse? För att beskriva hur till exempel en hälsena är uppbyggd av bindväv, och hur den kan vara elastisk så tänk en purjolök, när du förskjuter innehållet så att den blir längre och du kan också låta den drar ihop sig genom att trycka ihop den igen. Senan är alltså elastisk när vi ser till helheten, men egentligen har det ju mest att göra med hur mycket vätska vi har mellan lagren. Det öppnar möjligheter för smidighet.

Bindväv är också en miljö för lymfan

Här har vi bara beskrivit de starka stråken som verkar i balans och rörelse. Det finns bindväv som har samma ingredienser, men annorlunda proportioner. Som till exempel ansvarar för miljön där lymfan ska få ett bra flöde, eller att nervcellerna ska nå fram i kroppen, eller att det ska finnas rätt tryck i magtrakten och tillräckligt med frihet och vitalitet i tarmarna. Bindväven har mängder av ansvarsområden, vi har bara skrapat lite på ytan här.

Även om forskningen utvecklas och går framåt med stormsteg så gör också våra erfarenheter samma sak. Bindvävsklinikens kunder mår så mycket bättre i lungor, tarmar och inom många olika områden. Där vi inte ens har haft några förväntningar på att må bättre. Här får du veta hur en behandling går till.

Vad är Bindväv, hur ser den ut?
Ref. Film skapad av Plastik kirurg Dr Jean-Claude Guimberteau.