Balans

Balans. Kroppen vill ALLTID ha balans! Bindväven är verktyget som kan ge den balans.

Om något är i obalans så försöker kroppen snarast återskapa balansen efter bästa förmåga, där kommer bindväven in i bilden och utför vad den blivit tillsagd. En av anledningarna är såklart att kommunikationen mellan hjärna, ryggmärg muskler organ och skelett fortsatt ska fungera. Det här gäller både den fysiska rörelseapparaten samt alla övriga system i kroppen.

När kroppen vill ha balans

Gun-Britt Berglund berättar om hur ett felsteg under dansen ledde till att hon inte längre kunde sträcka ut sitt knä. Vilket i sin tur ledde till att kroppen skapade en vridning och därmed en kraftig obalans.

I alla behandlingar, med eller utan skada, så kartlägger vi hela kroppen för att kunna släppa på spänningar och därigenom återställa balansen.

Hur tänkte kroppen här…?

Vid våra behandlingar så ser vi över nuläget, förstår logiken i varför kroppen har reagerat som den har gjort och påbörjar behandling med att öka flödet och släppa på spänningar.

  • Vilket ben bär mest tyngd av din kroppshållning?
  • Har du råkat ut för någon smäll eller något fall som stört jämvikten i kroppen?
  • Är höften i obalans?
Förstå kroppens logik

Har kroppen fått en nytillkommen utifrånpåverkan så behöver vi direkt bearbeta hela kroppen, inte bara där de för ögonblicket känns. Om vi till exempel ramlar i skidbacken där axel eller höft har fått ta smällen så är det troligt att vi några år senare har problem med någon annan del av kroppen.

När vi inte vet om att spänningar har skapats på nya ställen i kroppen så får de stanna kvar, vilket med tiden för med sig andra dilemman.

Vi har fram till nu inte varit så bra på att koppla ihop gamla skador med nya besvär på nya ställen. Det är därför vi behöver lära oss att förstå kroppens logik.

Balansen i kroppen förändras

Låt säga att det i första skedet har skapats spänningar på grund av ett fall eller olycka. Med påföljd att en fot har svårare att röra sig, eller så kanske höften inte är lika pålitlig längre. Då noterar kroppen att jämvikten är rubbad.

Inledningsvis så är det bara kroppen som lägger märke till att balansen inte längre är optimal, vi vänjer oss eller väntar på att smärtan ska gå över, men över tid så påverka detta fler delar i kroppen.

Tiden förstärker en obalans
  • En fotled som inte svarar med samma tryck och styrka i steget gör att kroppen inte längre litar på det här benet. Den vågar inte lägga lika mycket tyngd där.
  • Konsekvensen blir ofta att vi mer och mer ställer oss på det stabila benet och undviker det svagare.
  • Kroppen ger alltså osäkra delar av kroppen frikort och sänder ut andra aktörer att göra jobbet. I det här fallet kan vi tänka oss att motsatta benet får bära mer.

Med tiden kommer troligtvis den ena höften att få ta på sig mer ansvar, vilket med tiden skapar en vridning eller snedhet. Kroppen vill bara hålla balansen.

PS. Om du har fått informationen att ditt ben är kortare än det andra så är det viktigare att kolla höftbalansen. Om du får rådet att gå med skoinlägg så är risken stor att denna åtgärd förstärker kroppens obalans och vridning.

Bindväven ansvarar över hur kroppen förhåller sig i rummet och formar om kroppen så att den ska kunna hålla sig upprätt på bästa möjliga sätt.

Balans med hjälp av bindväven

Vi kartlägger kroppens obalanser och släpper spänningar där de finns. Vi ser till hela kroppen och hur den i olika faser har skapat nya spänningar i sitt sökande efter balans. Läs mer om Fascia i Rörelse och rehabilitering som leder till Gravitationsbalans.

Fascia, bindväv och balans. Bindvävskliniken i göteborg