Fascia, Migrän och andra tillstånd

Fascia, migrän och andra tillstånd

Lymfan, kroppens utrensningssystem, är beroende av vital Bindväv, eftersom mestadels av allt slagg som kroppen behöver bli av med samlas upp i Fascia/Bindväv. Det är också här som Lymfkörtlarna bor och verkar. Bindväven får helt enkelt fungera som kroppens infrastruktur när det handlar om transport till och från celler.

Fascia, Migrän och andra tillstånd

förhållandet till Autoimmuna diagnoser

Bindvävens relation till Autoimmuna diagnoser

Bindväven har absolut samband med autoimmuna diagnoser, men eftersom Bindvävsbehandling inte är någon medicinsk åtgärd så är det för oss omöjligt att utlova någon förbättring i den här sjukdomsbilden.

Lymfan beroende av vital Bindväv

Bindväven är som ett nätverk i hela kroppen, där Lymfan är beroende av en vital bindväv. Det är alltså bra flöde av Lymfan tack vare god samverkan med Bindväv. Därför kan att kroppens eget immunförsvar och utrensningssystem fungerar optimalt. Bindväven kan vara för tät, men den kan också vara för lös, oavsett vilket så behöver den stimulans för att återfå sin spänst.

Samband mellan Bindvävsbehandling och Autoimmuna diagnoser

Med en Autoimmun diagnos vet vi att immunförsvaret inte längre fullföljer sin uppgift utan tror att egna celler är inkräktare som ska attackeras, vilket innebär att kroppen angriper sin egen vävnad istället. Den här vävnaden är således bindväv eftersom det är bindväv som omsluter organen.

 • Det som en Bindvävsbehandling kan hjälpa till med är helt enkelt att vi bearbetar de områden i kroppen som redan mår bra. De får bättre näringstillförsel vilket i sin tur hjälper kroppen att må bättre i sin helhet.
 • En annan del av nyttan med Bindvävsbehandling är att vi manuellt öppnar upp för lymfkörtlarna samt frigör blockeringar i bindväven och hjälper på så sätt lymfan att få igång sitt flöde. Kroppens egen utrensning blir effektivare.
Där stagnation i vävnad finns kan vi öppna upp

Där det finns stagnation i vävnaden så kan en bindvävsbehandling öppna förtätningar och öka vätskeflödet. Att luckra upp förtätad bindväv innebär bättre möjligheter för kroppen att bli av med slaggprodukter, bättre möjligheter för näring att nå fram, samt bättre möjligheter för hjärna och ryggmärg att kommunicera med resten av kroppen.

Bli av med slaggprodukter och vitalisera kommunikationen i kroppen!

Fascia, migrän och kroniska tillstånd

Se följande exempel där kunden själv har upplevt ökat välmående i samband med Bindvävsbehandlingar.

 • Migrän
 • Fibromyalgi
 • ME/CFS (neurologisk)
 • Sclerodermi
 • Ehler Danlos Syndrom
 • Sköldkörtel-relaterade diagnoser

Förutom behandling så behöver Bindväven bra vardagsrutiner för att behålla hälsan. Finns det en inflammation i kroppen, vilket är fallet med de flesta kroniska, autoimmuna diagnoser, så bor den med största sannolikhet i Bindväven. Vi kan hjälpa till med den fysiska delen, men det finns många andra kategorier som är en stor del i läkningsprocessen. Där du själv har det absoluta ansvaret.

 • Näringsintag, undvik socker
 • Balans, fysisk och emotionell
 • Vila, sömnen är läkande
 • Rörelse, börja med att röra dig lagom, Fascia i Rörelse rekommenderas
 • Harmoni och glädje
 • Att gå långsamt fram, acceptans och lyhördhet inför hur kroppen mår
20 års smärta försvann