Förbättra din idrottsprestation

Förbättra Din idrottsprestation!

Förbättra din idrottsprestation genom bättre rörlighet mellan dina muskler.

Bra rörelse i kroppen är bra glideffekt mellan fascialagren i din kropp. Så blir du smidigare och rörligare! Boka en fasciabehandling för att förbättra din ordinarie träning. Du kommer att uppleva skillnaden!

Bindvävsbehandling förbättrar dina idrottsprestationer.

Förbättra din idrottsprestation

med en fasciabehandling!

Fasciabehandling aktiverar vätskeproduktionen i bindväven, ökar flödet och därmed glideffekten mellan dina muskler. Ökat flöde i bindväven innebär mindre friktion och att musklerna samverkar bättre.

Bättre rörlighet helt enkelt. När bindväven mår bra, så mår musklerna bra.

Bättre rörelse i kroppen

Bindvävslager som klistrat ihop upplevs ibland som kompakta. Maskinens vibrationer och manuell hantering hjälper dem att öka födet och följaktligen låter maskinen bindväven släppa taget. Vi aktiverar fasciacyten, den cell som skapar vätska mellan bindvävslagren. Det är vad som händer under en behandling! Vätska börjar åter strömma, flödet i bindväven ökar och musklerna glider bättre sinsemellan.

Fasciabehandling aktiverar vätskeproduktionen i bindväven och ökar därmed glideffekten mellan dina muskler.

Sven Österberg berättar om hur han upplevde ökad rörlighet i musklerna och hur hans simtider förbättrades efter några behandlingar.

Bindväv omsluter musklerna

Bindväven omsluter alla muskler, det är lätt att se framför sig. Bindväven omsluter också alla fibrer och alla celler i musklerna, tänk dig en grapefrukt som du delar mitt itu, där alla hinnor runt klyftor och celler faktiskt är bindväv.

Vi har bindvävsstråk, som går från tårna upp genom kroppen på baksidan och upp över huvudet. Vidare har bindväven kontakt med musklerna, och däremellan finns det många lager av bindväv som går in i musklerna och är musklerna, så blir det också förståeligt vilken påverkan bindväven har på hela vår kropp.

Bindväv påverkar hela kroppens välmående

Eftersom när dessa olika lager av bindväv inte längre har rörelse sinsemellan så tappar vi mycket funktion av vad bindväven egentligen har för förmåga att göra för oss.

Den är som en infrastruktur, där bindvävslager ska glida bra sinsemellan, utan blockeringar, utan förtätningar och utan spänningar. Däremot, när det är sund vätskegenomströmning mellan alla lager så fungerar inte bara musklerna bättre, vi står och går bättre och hjärna och ryggmärg kommunicerar bättre med hela kroppen.

Hela kroppens välmående påverkas av en frisk bindväv!

Fasciacyten, vad är det för cell

Fasciacyten är en nyupptäckt cell i bindväven som ansvarar för produktion och bibehållande hyaluronsyra, en av de viktigaste ingredienserna i vår extracellulära vätska som finns runt cellerna i bindväven. Den här cellen förbättrar glideffekten mellan musklerna, vilket hjälper dig i din träning såväl som dina vanliga rörelser. Du känner dig smidigare helt enkelt.

Avslutningsvis, vill du veta mer så Googla gärna forskare Carla Stecco och hennes upptäckt av Fasciacyten i mars 2018.