Lymfmassage i Fascia – Bindvävskliniken

Lymfmassage i Fascia optimerar utrensning av slagg

Hos oss kan du få Lymfmassage i Fascia, Bindvävskliniken Göteborg.

En mjuk behandling som hjälper kroppen att få fart på och underhålla det egna reningssystemet, flödet av lymfan. Därigenom optimerar vi det egna immunförsvaret.

Lymfmassage

Fascia bereder väg för Lymfan

Vem mår bra av en Lymfmassage?

Alla mår bra av lymfmassage, både om du vill förebygga god hälsa, eller om du har varit sjuk under en tid och vill ge en extra skjuts till din återhämtning.

Tecken på att lymfan har ett dåligt flöde är svullna fötter, fingrar, vader och ben. Det kan också vara celluliter, små förtätningar på grund av stagnation i vävnaden. Om du har ett kroniskt sjukdomstillstånd så mår du också bra av en lymfmassage. Då är det bra att vitalisera och öppna upp där stagnationer uppstått på grund av stopp i bindvävens struktur.

Nyttan med Lymfmassage är om du under lång tid har varit sjuk, stagnation av flödet är en konsekvens av stillasittande och eller andra sjukdomsrelaterade anledningar.

Vad händer om Lymfan inte fungerar?

Om lymfsystemet inte fungerar så kan det innebära att lymfvätskan inte renas, vilket höjer risken för att bakterier och virus stannar kvar i kroppen. Blodet får inte tillräckligt med återförande av viktiga ämnen, det blir överflödig oren vätska som inte tar sig ut och i sin tur orsakar svullnader , ödem, stumhet i vävnader och i längden fibroser. Fibroser är när slaggprodukter, hud och fett har vuxit ihop över tid och skapat svullnader i bindväven som stoppar flödet.

Alla mår bra av lymfmassage, det kan du göra förebyggande, eller om du har varit sjuk under en tid och vill ge en extra skjuts i din återhämtning

Lymfmassage i Fascia – Bindvävskliniken

Fascia bereder väg för Lymfan, därför är en massage i Fascia/Bindväv optimalt. Det är en behandling där vi med händer och med maskin hjälper kroppen att få bort onödiga och ofta giftiga ämnen från kroppen.

Med stagnation i lymfan så fungerar inte utrensningen av ämnen som belastar vår kropp. Det är lymfsystemets huvuduppgift att bekämpa infektioner vilket innebär att det är en stor del av vårt immunförsvar.

Känner du dig svullen?

Känner du dig svullen i kroppen? Lymfmassage behövs när det har blivit förtätningar i bindvävens mjuka strukturer, om flödet hämmas och inte når fram till lymfkörtlarna.

Dåligt flöde ger ofta en känsla av att vara både öm och tung i kroppen. Det är inte ovanligt att beskriva benen som stockar. Där finns en stumhet i bindväven som behöver lättas upp.

Immunförsvaret är beroende av ett välfungerande transportsystem och öppna vägar i bindväven.

Såhär går behandlingen till

Lymfmassagen görs manuellt, men också med vibrationer.

Lymfbehandlingen går ut på att både med rörelse, med handstrykningar och växeltryck över kroppen sätta fart på vätskeflödet i lymfan. Det handlar först och främst om att öppna systemen, få fart på flödet och underhålla.

Varje behandling med vibrationer sätter igång lymfan, även de vanliga bindvävsbehandlingarna. Vid lymfmassage så går vi inte djupare och frigör några spänningar utan fokuserar på lymfans flöde i hela kroppen. Vi öppnar helt enkelt upp så att vätskan når fram till lymfkörtlarna och optimerar utrensningen av slagg.

Efter behandling går vi också igenom rörelser som du varje dag kan göra hemma. Du kommer att behöva dricka mycket vatten både innan och efter behandling.

Hur fungerar lymfsystemet?

Lymfsystemet har som uppgift att forsla bort döda och främmande celler, överbliven näring, proteiner och mjölksyra och bakterier som vi inte är behjälpta av längre. Det vill säga ämnen som har kommit att belasta vår kropp. Vi tar hand om flera liter vätska om dagen som blodomloppet har lämnat efter sig, slaggprodukter som inte längre har något syfte. Vätskan renas och återförs därefter till blodomloppet.

Den här reningsprocessen innebär alltså att orenheter plockas upp från blodet, transporteras till lymfnoder för rening. Efter det så förs de bort från kroppen, samtidigt som ren vätska som fortfarande behövs, återförs till blodet.

Lymfsystemet har inte något eget hjärta som pumpar runt vätskan och är därför beroende av pulsen i blodomloppet. Själva flödet flyter alltså med utanför blodådrorna, tills de når lymfkörtlarna där reningen sker. Därefter kan de lämna kroppen genom huden via svett och genom urin.

Vad är det som ska bort?

Det är slaggprodukter från cellbyten, bakterier och virus och andra orenheter som har kommit in i kroppen. Vårt immunförsvar är beroende av ett välfungerande utrensningssystem för att undvika infektioner och andra sjukdomar.

En frisk och vital bindväv gör det möjligt för vätskan i lymfsystemet att följa med blodets puls. Immunförsvaret är alltså beroende av ett välfungerande transportsystem och öppna vägar i bindväven.

Varmt välkommen att boka en tid för Fasciabehandling, berätta för oss om du vill fokusera på lymfan!