Bindvävsträning ger smidighet

Bindvävsträning ger smidighet, vilket innebär att får du röra dig i ett dynamiskt flöde, utan att spänna kroppen. Förläng ryggraden och ge den möjlighet att hitta sin naturliga kurva. Välkommen till mina yogaklasser där vi jobbar med Fascian, tillika bindväven.

Den här tekniken får dig att röra kroppen som en enhet där du kan utveckla din egen balans och smidighet. Du kan därför sätta ett långsiktigt mål att röra dig ergonomiskt och räta ut eventuella snedställningar i kroppen som du har fått med tiden.

“Align your spine”

Jonathan Monks

http://yogacorner.se

Bindvävsträning/YogaMonks

“Align your spine”

Bindvävsträning

För att bindväven ska tränas så krävs att vi rör oss utan att specifikt använda musklerna, enligt YogaMonks metoder som bas. Det är alltså inte samma sak som att träna musklerna – och ändå, du utvecklar balans, smidighet och styrka.

balans, smidighet och styrka.

Align your Spine

Det är en träningsform som ger dig smidighet och kort sagt; bättre möjligheter till ergonomiska rörelser. Ett annat ord är alignment. YogaMonks Bindvävsträning i samband med behandling gör det möjligt för din kropp att korrigera eventuella snedställningar. En positiv bieffekt av alignment är att vi till exempel inte tappar energi i steget utan låter kroppen jobba i linje med precis de muskler som från början är skapade för ditt gångsteg.

Det är en träningsform där du rör dig som en enhet. Till exempel så är det inte bara armens muskler som vi arbetar med i en rörelse, utan det är hela kroppen i en enhet.

En mycket bra träning som passar bra om du tränar intensivt med någon annan träningsform, eller bara vill prova något nytt för att må bra.

Rör hela kroppen som en enhet

Vi låter alltså bindväven ta kommandot och rör oss utan specifika muskelkontraktioner. På så sätt jobbar vi med en mjuk kropp inifrån och ut, med balans, smidighet och styrka.

Kroppshållning och förhållanden mellan ryggkotorna i ryggraden och mellan lederna förbättras med tiden tack vare den här träningen och stärker din kropp.

Under behandlingarna så ser vi var någonstans just din kropp är tight, med bindvävsträning så kommer du att få lära dig övningar som passar dig.

Lyssna, Känn, Tillåt

Bindvävsträning

I Bindvävsträning så rör vi kroppen som en enhet, utan isolerade muskelkontraktioner och ändå i ett dynamiskt rörelsmönster. De tre ledorden är att lyssna på kroppen, känna in hur den mår och tillåta rörelsen. Vi rör oss i ett flöde där hela kroppen är med.

Move as one unit

Enligt YogaMonks metoder!

Ingenting handlar om att forcera, pressa eller manipulera, vi arbetar istället med mjuka och enkla men väldigt effektiva rörelser så kan vi nå fram till balans och smidighet.

Att träna bindväven är inte samma sak som att träna musklerna. Eftersom rörelserna är nya och såvitt jag vet, och min yogatränare (Mithila Kara), så har liknande träning eller yoga, inte påträffats på något annat ställe från uppstart 2007. Rekommendationen är att boka minst 10 stycken pass. Ring gärna så får du mer information.

YogaMonks Bindvävsträning ger smidighet

Bindvävsträning med ursprung i yogaformen YogaMonks metoder.

1. Bindvävsträning – maila för en Personlig Träning; info@yogacorner.se

2. Daglig träning – Sadhana. Om du vill komma in i en daglig rutin, så får du successivt ett program som löper över ett år, med rörelser som innefattar både yogarörelser, andning och meditation.

Även det är personlig träning, där vi träffas regelbundet för att följa upp de övningar som ni får av mig att utföra själva på hemmaplan.

Välkommen parvis eller en och en.