Fascia- Bindvävsbehandling i Göteborg

Fascia- Bindvävsbehandling släpper på spänningar, lindrar smärta och hjälper kroppen att förbättra sin smidighet, rörelse och balans.

Behandlingar sker med händer och med Djupvåg, även kallad Fascia Vibes. På Bindvävskliniken har dessa behandlingar hjälpt mot åkommor i rygg och nacke, domningar i kroppen, ischias, ryggskott, frozen shoulder, tennisarmbåge, huvudvärk och mycket mer.

När musklerna vitaliseras och omsluts av frisk bindväv, med god vätskebalans, så får de mycket bättre synkronisering och smidighet. Prestationen förbättras!

Prestationen förbättras!

Fascia- Bindvävsbehandling på Bindvävskliniken.

Fascia- Bindvävsbehandling

Smidighet, Rörelse och Balans

Vem blir hjälpt av behandlingarna?

Om du har ont någonstans i kroppen så är det troligtvis skapat av spänningar eller sammanklibbningar av Bindväv och Fascia, som i sin tur leder till spänningar. Rörelsen i kroppen, med alla dess funktioner är inte längre optimal. Det kan röra sig om ledbesvär, muskulära åkommor eller en inflammation i kroppen som inte har gett med sig.

Och… Glöm inte att om du mår rent allmänt ganska bra – så kan du må ännu bättre.

Oavsett anledning till varför du kom hit så är de positiva bieffekterna genomgående att vi vitaliserar immunförsvaret, öppnar upp för lymfsystemet och får kroppens vätskenivåer i balans.

Fascia- Bindvävsbehandling på Bindvävskliniken i Göteborg:

Såhär går första behandlingen till:

 1. Först så kartlägger vi en helhetsbild över rörelserutiner samt näringsintag och sömn, samtidigt som vi ser över den fysiska balansen i din kropp.
 2. Behandling sker med händer och med vibrerande maskin. Vi hittar spänningar och släpper på dem, följden blir att vi upptäcker nya spänningar som vi också befriar. Med det får vi också en helhetsbild och ofta en hint om varför spänningarna en gång uppstod. Bindvävsbehandling släpper på spänningar och arbetar med kroppen, inte mot den.
 3. Avslutningsvis så lägger vi tillsammans upp en plan för att åtgärda besvären. En behandling frigör en hel del, men fem behandlingar är min rekommendation för att kunna släppa spänningar i hela kroppen. Det absolut viktigaste i Bindvävsklinikens behandlingsform är att hitta orsaken, det finns en anledning till varför kroppen i början faktiskt åtgärdade något som den ansåg nödvändigt, när vi funnit den lilla haken så öppnas möjligheterna för optimal hälsa.

Positiva bieffekter

Om du kommer till Bindvävskliniken för någon nytillkommen skada så innefattar behandlingen även att vi tar oss an gamla spänningar, som du inledningsvis kanske har vant dig vid.

Jag har bättre stuns i steget

Eftersom behandlingen även påverkar vätskebalans och vitaliserar andra organ i kroppen så blir det oväntade men positiva bieffekter:

 • Balans. Det är ganska vanligt att kunderna uttrycker att “jag har bättre stuns i steget” eller, “det är inte svårt längre att gå ner på knä och upp igen” eller “jag känner mig lättare, är inte så tung i låren” Dessa fördelar dyker upp även om du kom hit för exempelvis ett axelbesvär. Det är inte så konstigt, det är ganska logiska följder eftersom vi släpper på onödiga spänningar i hela kroppen.

 • Sömn. Många upplever bättre sömn, både de som från början hade besvär med sömnen men också de som inte noterat sömnen som något dilemma, de upptäcker att de faktiskt sover bättre under behandlingstiden.

 • Rörlighet. Om kunden utför någon sport så innebär en behandling att rörligheten mellan musklerna ökar, de får alltså bättre glideffekt och prestationen bli bättre.

 • Smidighet. Kunden känner sig ofta ledigare och smidigare, leder får bättre rörlighet och näringstillförsel tack vare återställd vätskebalans i kroppen.

 • Lymfsystemet. När vibrationerna frigör blockeringar under huden så frigörs bunden slagg. Vi öppnar upp och hjälper lymfsystemet vilket innebär en hälsosam vitalisering av hela immunförsvaret.

Jag sover bättre

Osteopatiska grundprinciper

Bindvävsbehandling utgår ifrån Osteopatins grundprincier och söker obalanser och grundorsaker istället för att bara behandla symptom.

 • Vi ser till helheten i din kropp
 • Vi öppnar upp för kroppens självläkande och självreglerande förmåga
 • Kroppens struktur och funktion är ömsesidigt relaterade till varandra.

Vi ser till helheten i din kropp