Blog

Skelett, bindväv och muskler

När skelett bindväv och muskler samverkar i harmoni så mår din kropp riktigt bra. Då finns inga problem som till exempel frozen shoulder, ont i knän eller någon höft som väntar på operation. Andningsbesvär eller annan problematik som rör våra organ kan också må bättre när dessa tre element är i balans.

Frigör muskler så att du får ett flöde

Musklerna omsluts av bindväv. När en muskel tränas så krävs att bindväven är i så bra skick att den med hjälp av vätska kan ta hand om slaggprodukterna efter träningen. Själva frigörandet mellan muskler får du i rörelse, du kan få det med hjälp av vår behandling också, men för att göra det själv så tänk rörelse istället för muskelträning. Det viktiga är att hinnorna mellan musklerna får en separation så att vätskeflödet kan komma igång. Och när du får in rörelse i kroppen så har också samspelet mellan bindväv och skelettdelar en stor betydelse. Läs mer om träningsformen av bindväv; Fascia i Rörelse. Välkommen att anmäla dig till vår gruppträning på fredagar i höst.

Vibrationer som separerar muskler och hinnor

Vibrationerna som vi, Lina och Magdalena, använder oss av separerar musklerna från varandra så att de inte längre vill klibba ihop. Då får de ett vätskeflöde och en helt ny frihet att göra sitt jobb, utan att de behöver dra med sin motsträviga muskelkompis på ett eget uppdrag. Vi jobbar oupphörligen med balans, oavsett vilka problem som du har när du kommer till oss. För att nå dit så behöver bindvävshinnorna få igång sitt flöde.

Där muskelträning inte räcker till

Kroppen är så intelligent, enkel och logisk att mycket av det som vi upplever som svåra besvär egentligen inte är det. Tyvärr har vi dessutom lärt oss att vi ska träna oss till bättre hälsa, vilket i och för sig stämmer om bindväven har ett välfungerande vätskeflöde och om skelettet är i balans. Många av våra kunder känner att muskelträning bara för dem längre och längre bort från kroppens läkning. Det är en naturlig konsekvens eftersom bindväven ansträngs ytterligare och riskerar att klibba ihop än mer när man enbart fokuserar på muskelträning.

Det är nu som läkningsprocessen inte kommer igång, kroppen kan inte tränas till bättre hälsa om vi bara fokuserar på musklerna. Bindväven måste vara med i matchen för att det ska bli bra resultat.

Fascia i rörelse

Målet med både behandlingar och Fascia i Rörelse är harmoni mellan skelett bindväv och muskler. Frigöra spänningar och låta musklerna samarbeta på ett ledigt sätt istället, där inget forcerande behövs. Du gynnar flöde och lymfa som också har en funktion i bindväven.

När bindväven klibbar ihop så påverkas också organen

Bindväven har ett ansvar att hålla ihop och omsluta organ samt hålla isär dem från varandra. Fasciabehandlingen som du får hos oss separerar hinnorna, sätter igång vätskeflödet och lymfan, samt frigör spänningar. Det kan handla om lungor, sammandragningar över bröstkorg som gör det jobbigt att andas eller mage och tarmar som också behöver ha rörlighet i sitt förfarande. Oavsett vilka besvär det handlar om, där det finns spänningar, där kan vi hjälpa till.

Välkommen att boka behandling hos fasciaterapeuterna Lina och Magdalena på Bindvävskliniken i Göteborg!